PYC – Parenting Young Children

Parenting Young Children (PYC) er et hjemmebasert foreldreveiledningsprogram som baserer seg på sosialpedagogiske prinsipper. Programmet egner seg til foreldre som har behov for konkret, individuell og hjemmebasert veiledning og støtte for å styrke samspill og omsorgskompetanse for barn. Programmet har som mål å gi støtte til innlæring og utvikling av foreldreferdigheter i samspill og praktisk omsorgskompetanse. Fordi programmet er konkret egner det seg også godt for foreldre som har vansker med betydning i norsk språk, har problemer med hukommelse, struktur, tidsplanlegging eller generelle lærevansker.

(Informasjonen er kopiert fra pyc.no.)

Jeg er ikke sertifisert PYC-veileder, men har erfaring med å arbeide med metoden i samarbeid med sertifiserte PYC-veiledere som er ansatt i barneverntjenesten. I mine egne veiledninger med foreldre bruker jeg ofte elementer fra PYC- blant annet ved å modellere godt samspill i konkrete situasjoner, eller øve på samtalesekvenser mellom barn og foreldre.