Circle of Security / Trygghetssirkelen

(Circle of Security) er en tilknytningsbasert intervensjon for å hjelpe foreldre med å forstå og respondere på barnets behov for tilknytning og utforskning.

Metoden fokuserer på å styrke foreldre-barn-tilknytningen ved å øke foreldrenes bevissthet om barnets følelser og behov, samt å hjelpe foreldre med å respondere på en sensitiv og tilgjengelig måte.

Sirkelen symboliserer foreldre-barn-tilknytning, hvor foreldrene fungerer som en sikker base for barnet å utforske verden fra, og som en trygg havn barnet kan søke til når de trenger trøst og støtte.

Metoden bruker observasjon og refleksjon for å hjelpe foreldre med å forstå og respondere på barnets signaler og behov, og for å identifisere mønstre i samspillet som kan styrke eller svekke tilknytningen.

Målet med metoden er å styrke foreldre-barn-tilknytningen, øke barnets følelse av sikkerhet og trygghet, og fremme barnets evne til å regulere følelser og utforske verden på en trygg måte.

Alle barn trenger en trygg tilknytning til en omsorgsperson for å føle seg trygg, utforske verden og lære. Trygghetssirkelen er en visuell representasjon av tilknytningsforholdet mellom et barn og en omsorgsperson. Den viser hvordan en omsorgsperson kan hjelpe sitt barn å føle seg trygg ved å tilby et sikkert og støttende miljø.

Trygghetssirkelen består av fire grunnleggende elementer: 1) beskyttelse, 2) utforskning, 3) trygg havn og 4) sikker base.

  • Beskyttelse refererer til omsorgspersonens evne til å gi trygghet og beskyttelse for sitt barn.
  • Utforskning refererer til barnets evne til å utforske verden og lære nye ting, samtidig som de føler seg trygge og støttet av sin omsorgsperson.
  • Trygg havn refererer til barnets evne til å søke trøst og støtte fra sin omsorgsperson når de føler seg opprørte eller overveldet.
  • Sikker base refererer til omsorgspersonens evne til å gi et stabilt og pålitelig fundament for barnet å returnere til etter å ha utforsket verden.

Trygghetssirkelen hjelper foreldre med å forstå barnets emosjonelle behov og å møte behovene på en måte som fremmer en trygg tilknytning. Foreldre lærer å bruke trygghetssirkelen til å identifisere øyeblikk der deres barn trenger beskyttelse, støtte eller trøst og hvordan de kan gi barna det de har behov for i disse øyeblikkene. Ved å følge rammeverket til trygghetssirkelen lærer foreldre å skape et sikkert og støttende miljø for sitt barn, noe som hjelper barna å utvikle en trygg tilknytning, føle seg trygge når de utforsker verden og utvikle gode relasjonelle ferdigheter.

Jeg er ikke sertifisert COS-veileder, men har erfaring med å arbeide med metoden i samarbeid med sertifiserte COS-veiledere som er ansatt i barneverntjenesten. I mine egne veiledninger med foreldre bruker jeg ofte elementer fra COS- blant annet ved å modellere godt samspill i konkrete situasjoner, eller øve på samtalesekvenser mellom barn og foreldre.