Kulturtolk / kulturveileder

Jeg har jobbet for flere ulike barneverntjenester i Oslo på Østlandet. Jeg kan bli innleid av barneverntjenester, rettsvesenet/nemnd, sakkyndig psykolog eller familievernkontor.

Jeg kan gi direkte veiledning alene eller i samarbeid med familieveiledere ansatt i barneverntjenesten. Min rolle er ofte å hjelpe til i kartleggingsprosessen, hjelpe partene å forstå hverandre bedre og å hjelpe barneverntjenesten i formidlingen av sin hjelp.

Jeg har god erfaring med å jobbe både digitalt og/eller ved fysisk oppmøte. Ta kontakt, så finner vi en god løsning for din klient.

Jeg kan hjelpe til med:

  • å gi klienten god informasjon om hvordan barnevernet arbeider.
  • å utarbeide mandat for tiltak.
  • å oversette i møter med skole, nav, familievernkontor.
  • å gi veiledning alene.
  • å gi veiledning i samarbeid med ansatte i barneverntjenesten.
  • å være kulturvitne i retten.
  • å være vitne i retten som veileder.

Les mer om hva Van der Weele sier om hvordan man kan bruke kulturveileder.