Kulturelle perspektiver

I arbeidet med vietnamesiske familier er det viktig å ta hensyn til flere faktorer. Jeg vil beskrive noen av faktorene nedenfor.

Store forskjeller

Vietnam er et land med over 85 millioner innbyggere. Over halvparten av befolkningen bor i rurale områder og livnærer seg som bønder, handelsmenn, fiskere osv. Det er store forskjeller mellom by og land, og det er stor forskjell på kultur og utdanningsnivå i ulike deler av befolkningen. Vietnam har generelt mye større klasseforskjeller enn i Norge.

Kommunikasjon

Vietnamesere benytter ofte indirekte kommunikasjon og kommunikasjonen er svært avhengig av kontekst. Det er ikke uvanlig at en tolk vil bruke mye lenger tid på å oversette på grunn av dette. Bruk av verktøy som Google translate gir lite meningsfull oversettelse på grunn av dette. Vietnamesisk språk er bygd opp av en stor mengde sammensatte ord, og skriftspråket var opprinnelig bildebasert slik som kinesisk er i dag. Vietnamesisk skriftspråk er i dag omgjort til latinske bokstaver og er et fonetisk skriftspråk.

Autoritær foreldrestil

Tradisjonelt har det vært stor fokus på lydighet som en dyd i vietnamesisk foreldrestil. De siste 10 årene har det skjedd en utvikling i Vietnam på dette området. Ifølge en artikkel fra barnesykehuset i Ho Chi Minh City er det gjort undersøkelser som viser at 30% av foreldre i Vietnam bruker fysisk avstraffelse i oppdragelsen av barn mellom 5 og 12 år, og at de aller fleste vietnamesiske foreldre selv har blitt oppdratt med fysisk avstraffelse.