Linker

COS, Circle of Security.

Gjennom studietiden fikk jeg se hvordan COS ble brukt i praktisk veiledning av fagpersoner. Tilknytningspsykologene tilbyr COS-sertifisering, og de hadde et samarbeid med PEMWORKS, og dermed tok jeg kurs i PEMA. Nedenfor finner du mer informasjon om tilknytningspsykologene og PEMA.

www.tilknytningpsykologene.no

PEMA, PEMWORKS.

Jeg har tatt kurs i PEMA, og synes PEMAs analyser av den kroppslige kommunikasjonen er nyttig i forhold til å analysere kroppsspråk og hvordan foreldre kroppsliggjør mentalisering. Dette er spesielt viktig når foreldre bruker indirekte kommunikasjon og ikke har gode nok ord for å beskrive hvordan de viser kjærlighet for barna sine.

https://www.pemworks.org/

Kulturelle fallgruver i vurderinger av foreldres omsorgsevne:

Judith Van der Weele og Elwira Magdalena Fiecko er begge sakkyndige psykologer som har jobbet med familier fra ulike kulturer i en årrekke. De har skrevet en artikkel om kulturelle fallgruver som er verd å få med seg. Du finner linken nedenfor.

idunn.no