Linker

Her finner du nyttig informasjon.

Hva er en kulturtolk?

Her kan du lese hva en av mine oppdragsgivere www.vanderweele.no skriver om hva en kulturtolk/kulturformidler er, og hvilken rolle en kulturtolk kan ha i ulike saker. Takk til Judith van der Weele for at jeg får lov til å dele denne linken «Hva er en kulturtolk?». https://www.vanderweele.no/nedlastninger-og-linker

COS, Circle of Security.

Gjennom studietiden fikk jeg se hvordan COS ble brukt i praktisk veiledning av fagpersoner. Tilknytningspsykologene hadde et samarbeid med PEMWORKS, og dermed tok jeg kurs i PEMA. Nedenfor finner du mer informasjon om tilknytningspsykologene.

www.tilknytningpsykologene.no

PEMA, PEMWORKS.

Jeg har tatt kurs i PEMA, og synes spesielt aspektet med den kroppslige kommunikasjonen var nyttig i forhold til å analysere kroppsspråk, kroppsliggjort mentalisering, spesielt med tanke på tolkning av indirekte kommunikasjon.

https://www.pemworks.org/

ICDP foreldreveiledning i grupper:

ICDP er et foreldreveiledningsprogram som har vist seg å være godt egnet til innvandrerfamilier. Det finnes også muligheter for å få ICDP veiledning i grupper på eget morsmål. Les mer om dette på linken nedenfor.

bufdir.no

BUFDIR om kultursensitivitet:

Hva innebærer det egentlig å ha en kultursensitiv tilnærming? Bufdir gir deg noen svar i linken nedenfor.

budir.no

Kulturelle fallgruver i vurderinger av foreldres omsorgsevne:

Judith Van der Weele og Elwira Magdalena Fiecko er begge sakkyndige psykologer som har jobbet med familier fra ulike kulturer i en årrekke. De har skrevet en artikkel om kulturelle fallgruver som er verd å få med seg. Du finner linken nedenfor.

idunn.no