ICDP – International Child Development Program

ICDP-programmet lærer foreldre å forstå viktigheten av å bygge et positivt og nært forhold til barnet sitt, samt gir dem verktøy og strategier for å fremme positiv utvikling hos barnet. De åtte punktene inkluderer:

 1. Å gi barnet oppmerksomhet og respons: Foreldre lærer å være oppmerksomme på barnets behov og å respondere på en konstruktiv og støttende måte.
 2. Å kommunisere positivt: Foreldre lærer å uttrykke sine egne tanker og følelser på en positiv måte, og å kommunisere på en støttende og oppmuntrende måte med barnet.
 3. Å legge til rette for utvikling: Foreldre lærer å legge til rette for barnets utvikling gjennom lek, utforskning og læring.
 4. Å sette grenser: Foreldre lærer å sette grenser for barnets oppførsel på en støttende og konstruktiv måte, som gir barnet mulighet til å lære av sine erfaringer.
 5. Å støtte autonomi: Foreldre lærer å støtte barnets autonomi og selvstendighet, samtidig som de gir dem trygghet og støtte når de trenger det.
 6. Å fremme følelsesregulering: Foreldre lærer å hjelpe barnet med å regulere følelsene sine, slik at de kan takle utfordringer og stress på en konstruktiv måte.
 7. Å bygge opp selvtillit: Foreldre lærer å bygge opp barnets selvtillit og selvbilde gjennom positiv forsterkning og anerkjennelse.
 8. Å gi omsorg til omsorgspersonen: Foreldre lærer å ta vare på seg selv, og å søke støtte og veiledning når de trenger det, for å kunne gi best mulig omsorg til barnet sitt.

Veiledningen er ofte delt inn i 8 tema:

 1. Vis at du er glad i barnet ditt.
 2. Se og følg barnets initiativ.
 3. Ta del i barnets følelser.
 4. Gi ros og anerkjennelse.
 5. Felles oppmerksomhet, felles opplevelse.
 6. Gi mening til opplevelsene.
 7. Lag sammenhenger.
 8. Hjelp til selvhjelp.

Mange kommuner tilbyr foreldreveiledning i grupper. Her finner du Bufdir sin oversikt: https://www.bufdir.no/familie/tilbud/icdp-grupper/#30318

Mange barneverntjenester har brosjyrer som beskriver metoden på norsk og engelsk, og de kan bestille brosjyren på vietnamesisk fra bufdir.

Les mer om ICDP på ICDP Norge sine hjemmesider.

Jeg er ikke sertifisert ICDP-veileder, men har erfaring med å arbeide med metoden i samarbeid med sertifiserte ICDP-veiledere som er ansatt i barneverntjenesten. I mine egne veiledninger med foreldre bruker jeg ofte elementer fra ICDP- blant annet ved å modellere godt samspill i konkrete situasjoner, eller øve på samtalesekvenser mellom barn og foreldre.